Otwarcie Budynku Zawiadowcy!

22.06.2021
Stoi już nasz wspaniały Budynek Zawiadowcy dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu.

Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

Nazwa Wnioskodawcy: EOL Eugeniusz Ostapczuk

Tytuł Projektu: Zwiększenie zdolności produkcyjnych poprzez budowę nowego obiektu noclegowo-konferencyjnego z 16 miejscami noclegowymi

WND-RPPD.01.05.00-20- 02331 /18